torsdag 16. februar 2017

Årsmøte for 2016

Gossen Futsal Klubb avholder årsmøte for 2016 i Bibliotekets lesesal tirsdag 21.03.2017 kl 19.00.

SAKSLISTE

SAK 1 ÅPNING GODKJENNING AV STEMMEBERETTIGE
SAK 2 KONSTITUERING
-Godkjenning av innkallingen
-Godkjenning av sakslista
-Valg av møteleder
-Valg  av møtesekretær
-2 til å skrive under møteprotokollen
SAK 3 STYRETS BERETNING 23.03.16 - 21.03.2017
SAK 4 REGNSKAP 2016
SAK 5 VEDTA NY LOVNORM FOR IL
SAK 6 FASTSETTE MEDLEMSKONTIGENT 2018
SAK 7 BUDSJETTFORSLAG 2017
SAK 8 VALG

STYRET


Ingen kommentarer: