torsdag 27. august 2009

Rushden Open 2010


Ett av årets høydepunkter,Rushden Open, blir i vinter arrangert lørdag 2.januar 2010. Det har Rushden bloggen kunngjort med en pressmelding i disse dager. Prosjektet går under kodenavnet "Mesterverket" og Diamantfamilien vil nok komme med fortløpende informasjon angående deltakende lag.

Gossen Futsal har vært i samtlige finaler i denne prestisjefylte cupen som rommer de 16 beste innendørslagene fra Romsdal regionen.
Diamantfamiliens talsmann Vegard Løkhaug seier i en kort kommentar at Gossen Futsal i år ligger godt an til å bli seedet på nivå 1,og vil nok også naturlig nok bli det første laget som blir invitert til ROE 2010.

fredag 14. august 2009

NFF futsalsesong 2009\10
Endel har lurt på hvordan det bli i kommende sesong. Fra og med futsalsesongen 2009/10 etableres 6 regionale avdelinger i NFF Futsal 1.divisjon menn med maksimalt 10 lag i hver avdeling.
Pr. 5. juni 2009 er følgende lag kvalifisert for å spille i NFF futsal 1. divisjon menn avd Midt i
sesongen 2009/2010:
Gossen Futsal
Bjørgan
Byneset
NTNUI Futsal
Somaliske

Fotballkretsene vil i løpet av august/september ta kontakt med disse klubbene for å få
bekreftet deres deltakelse i futsal 1. divisjon menn i sesongen 2009/2010. Dersom noen
av lagene som er kvalifisert for 1. divisjon heller ønsker å spille i 2. divisjon, kan kretsene
etter søknad innvilge dette. For de kretsene som har færre lag enn 10, kan kretsene
invitere klubber til kvalifiseringsspill høsten 2009 for å få etablert 10 lag i hver avdeling. Det må da gjørest i avd Midt som kun har 5 lag.

Futsal 2.div menn 2009/10
Alle nye påmeldte lag til fotballkretsene vil naturlig plasseres i futsal. 2. divisjon menn.
Fotballkretsene, enkeltvis eller flere kretser sammen, kan etablere et antall avdelinger i 2.
divisjon ut fra lagspåmeldingen som kommer til kretsene. Denne fristen avgjøres av den
enkelte krets.

Kvalifiseringsspill fra og med sesongen 2009/10
Kvalifiseringsspillet fra NFF Futsal 1. divisjon til NFF Telekiosken Futsal Liga organiseres
på følgende måte:
De 12 lagene vil bli trukket i to puljer, der tre og tre avdelingsvinnere trekkes ut i hver sin
pulje, og tre og tre toere trekkes ut i hver sin pulje. De 6 avdelingsvinnerene og de 6 lagene som ender på 2. plass (totalt
12 lag) deles i 2 puljer á 6 lag, som spiller enkel serie (5 kamper), hvor de to puljevinnerne
spiller mot nummer 2 i motsatt avdeling. Vinneren av de 2 enkeltkampene, rykker direkte
opp til NFF Telekiosken Futsal Liga.

Fotballkretsene har ansvaret for avviklingen av futsal 1. divisjon og 2. divisjon menn, samt
senior kvinner. Kretsene krever inn en deltakeravgift pr. lag i 1. og 2. divisjon menn som
skal dekke arrangementskostnader, dommerutgifter, etc. etter den lokale spillemodellen.
Deltakeravgiften bestemmes av den enkelte fotballkrets, eventuelt i samarbeid mellom
kretsene. Spillerforsikringen vil komme i tillegg.