torsdag 27. mars 2014

Nytt styre i Gossen Futsal Klubb

På Gossen Futsal Klubbs årsmøte 2013, som ble avholdt på biblioteket, ble nytt styre valgt inn. Årsmøtet var enige i valgkomiteens innstilling.
Det nye styret i GFK består nå av:

Styreleder: Sturle Starheim
Nestformann: Sølve Starheim
1.Styremedlem: Asbjørn Skarshaug
2.Styremedlem: Roy Edvart Helle
3.Styremedlem: Håvard Starheim
Varamedlemmer: Ane Nauste Sandnes
                          Kjell Inge Viddal

Revisorer: Kåre Øyvind Vassdal
                Jørgen Varhaugvik

Valgkomite: Målfrid Varhaugvik Starheim (leder)
                   Elisabeth Starheim
                   Sandra Starheim Nortun
Medlemmer som møtte til Årsmøtet var: Asbjørn Skarshaug,Roy E.Helle,Håvard Starheim,Sturle Starheim og Sølve Starheim.