mandag 7. mars 2016

Årsmøte for 2015


Årsmøte for 2015 vil bli holdt i bibliotekets møterom tirsdag 22.03.2016 kl 19:00

SAKSLISTE

SAK    1          ÅPNING/GODKJENNING AV STEMMEBERETTIGE
SAK    2          KONSTITUERING
·         Godkjenning av innkallingen
·         Godkjenning av sakslista
·         Valg av møteleder
·         Valg av møtesekretær
·         2 til å underskrive protokollen
SAK    3          STYRETS BERETNING
SAK    4          REGNSKAP
SAK    5          INNKOMNE FORSLAG
SAK    6          FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT
SAK    7          BUDSJETTFORSLAG        
SAK    8          VALG

Velkommen

-Styret