onsdag 17. april 2013

Årsmøte


GOSSEN FUTSAL KLUBB AVHOLDER ÅRSMØTE FOR 2012


                                   i Bibliotekets lesesal torsdag 25.04.2013 - kl. 19:00SAKSLISTE


                        SAK    1          ÅPNING/GODKJENNING AV STEMMEBERETTIGE
SAK    2          KONSTITUERING
·         Godkjenning av innkallingen
·         Godkjenning av sakslista
·         Valg av møteleder
·         Valg av møtesekretær
·         2 til å underskrive protokollen
SAK    3          STYRETS BERETNING
SAK    4          REGNSKAP
SAK    5          INNKOMNE FORSLAG
SAK    6          FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT
SAK    7          BUDSJETTFORSLAG        
SAK    8          VALGSTYRET