onsdag 14. mars 2018

Årsmøte for 2017

Ett enstemmig styre har den oppfatning at spillersituasjonen gjør at klubben per idag, og heller ikke i fremtiden, vil kunne oppfylle de krav som kreves i henhold til Nifs Lovnorm for idrettslag  paragraf 1 Formål.
Styret anbefaler årsmøtet til å støtte styrets forslag om å oppløse Gossen Futsal Klubb.