lørdag 7. mars 2015

Årsmøte

GOSSEN FUTSAL KLUBB AVHOLDER ÅRSMØTE FOR 2014 
i Bibliotekets lesesal torsdag 26.3.2015 kl 18.00

                    SAKSLISTE

SAK    1          ÅPNING/GODKJENNING AV STEMMEBERETTIGE
SAK    2          KONSTITUERING
·         Godkjenning av innkallingen
·         Godkjenning av sakslista
·         Valg av møteleder
·         Valg av møtesekretær
·         2 til å underskrive protokollen
SAK    3          STYRETS BERETNING
SAK    4          REGNSKAP
SAK    5          INNKOMNE FORSLAG
SAK    6          FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT
SAK    7          BUDSJETTFORSLAG        
SAK    8          VALG

STYRET

Ingen kommentarer: